Annons
Nyheter

Dom i tvist mellan samer och staten

Efter månader av överväganden kommer i dag Gällivare tingsrätts dom i ett för många viktigt pilotfall: Vilka ska bestämma om jakten och fisket i fjällområdena? Parterna i målet är Girjas sameby och staten, och frågan är alltså vem av dem som har rätt att förvalta jakten och fisket ovan odlingsgränsen.(TT)
Publicerad 3 februari 2016

Parterna i målet är Girjas sameby och staten, och frågan är alltså vem av dem som har rätt att förvalta jakten och fisket ovan odlingsgränsen. Frågan aktualiserades 1993, då ett förändrat statligt regelverk krympte samernas inflytande och gav allmänheten utökade möjligheter till jakt på ripa och annat småvilt sant fiske ovan denna gräns.

Samiska företrädare protesterade och hävdade att den känsliga renskötseln drabbades. År 2009 stämde Svenska samernas riksförbund (SSR) tillsammans med Girjas sambey, i Gällivare kommun, staten för att få frågan prövad.

Annons

Klassisk konflikt

I juni i fjol hölls förhandlingarna i Gällivare tingsrätt och i dag kommer alltså domen.

””

I ett bredare perspektiv handlar fallet om balansen mellan enskildas och statens intressen:

””

Urminnes hävd

Girjas sameby har i stämningen hävdat sin rätt att ansvara för jakten och fisket utifrån urminnes hävd. Staten, företrädd av justitiekanslern, har hävdat att det är en markägarfråga: Staten äger marken och bör förvalta den.

Statens argumentering i rätten väckte för övrigt starka känslor bland både samer som forskare. Historieskrivningen och benämningen "lapp" kritiserades unisont av 59 forskare i en debattartikel i somras.

Svenska Jägareförbundet vill se att staten, och i praktiken länsstyrelserna, behåller sitt mandat.

””

Frågan är alltså laddad, och den är långt ifrån avgjord. Oavsett hur domen faller lär fallet gå vidare till högre instans.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons