Annons
Nyheter

Lite lättare komma in på högskolan

Närmare 270 000 personer kan vara nöjda i dag, då de fått besked att de antagits till högskolan. Generellt är det något lättare att knipa en studieplats detta läsår. Det finns två huvudförklaringar till att söktrycket, det vill säga konkurrensen om platserna, minskat jämfört med i fjol.(TT)
Publicerad 13 juli 2017

Det finns två huvudförklaringar till att söktrycket, det vill säga konkurrensen om platserna, minskat jämfört med i fjol.

””

I vanlig ordning varierar intresset för olika utbildningar. Läkar-, tandläkar-, psykolog- och vissa av civilingenjörsprogrammen kräver toppbetyg och/eller närapå full pott på högskoleprovet.

””
Annons

Nya betyg infasade

Denna antagningsomgång är också den första där unga sökande, som lämnat gymnasieskolan med bokstavsbetygen A-F, inte längre sorteras i en egen urvalsgrupp. Så gjordes de första åren, som en kompensation för att det blev svårare att få allra högsta betyg i det nya betygssystemet och alltså svårare att konkurrera med äldre sökande.

””

Kvinnodominans

I likhet med tidigare år är det betydligt fler kvinnor än män som antagits - 62 respektive 38 procent.

””

För dem som inte kom in i första urvalet är loppet inte kört. Mycket kan hända under sommaren då antagna tackar nej till sin plats. Sista svarsdag för de sökande är den 28 juli. Efter urval 2, den 3 augusti, får reserverna besked om de kommit in på sökt utbildning.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons