Annons
Nyheter

Stora skillnader i medicinering av adhd

I Arjeplog får 14 procent av pojkarna i åldern 10-17 år adhd-läkemdel. Motsvarande andel i Tranemo kommun är 2,2 procent. Trots det vill Socialstyrelsen inte säga att skillnaderna är för stora.(TT)
Publicerad 2 juni 2017

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och är nu högre än den faktiska förekomsten av adhd. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är.

””

Därmed inte sagt att det finns en överförskrivning, säger han, det vill säga att för många får medicin sett till det kliniska behovet.

Annons

Skenar inte

””

Kartläggningen visar också att de regionala skillnaderna är stora. I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14 procent av pojkarna läkemedel. I andra kommuner, exempelvis i Jönköpings och Kronobergs län, är motsvarande andel bara runt två procent.

Som allra högst är den i Arjeplog där 14 procent av pojkarna i åldern 10-17 år får adhd-läkemedel. Att jämföra med Tranemo kommun i Västergötland där den bara är 2,2 procent.

Bland flickorna skiljer sig också förskrivningen åt, även om förskrivningen generellt sett är lägre.

Miljön påverkar

Enligt Peter Salmi finns det forskning som visar att det finns skillnader i förekomst av adhd beroende på socioekonomiska faktorer. Ju mer socialt utsatt ett område är, desto högre förekomst av adhd. I Stockholms län, till exempel, är förskrivningen som allra lägst i den socioekonomiskt sett starka Danderyd kommun.

Men även i kommuner med likartade förutsättningar kan skillnaderna vara stora. I exempelvis Överkalix är förskrivningen bland pojkar bara 3,6 procent, jämfört med 14 procent i Arjeplog.

TT: Är det rimligt?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons