Annons
Nyheter

Barn- och fritidsprogrammet lockar fler

Gymnasieskolans barn- och fritidsprogram växte rejält i höstas. Antalet elever som går programmets första år har ökat med tolv procent jämfört med samma grupp föregående läsår. Det humanistiska programmet, däremot, fortsätter att krympa.(TT)
Publicerad 8 mars 2018

Gymnasieskolan som helhet har 384 000 elever detta läsår, vilket är 4 000 fler än föregående läsår. De flesta, 289 000, läser ett nationellt program, visar Skolverkets statistik.

Men tillströmning av nya elever fördelar sig väldigt ojämnt mellan programmen. Barn- och fritidsprogrammet ökar mest av alla nationella program, följt av det industritekniska.

Annons

Det humanistiska programmet har däremot tappat nästan 21 procent. Hotell och turism backar också mycket, och båda programmen är nu försvinnande små.

Medan jätten samhällsprogrammet har drygt 55 000 elever totalt, har det humanistiska endast 2 300 och hotell och turism 3 000.

Det näst största programmet är det naturvetenskapliga, följt av ekonomi. Det fjärde största programmet är språkintroduktion för nyanlända, med 32 000 elever.

Barn och fritid, som alltså vuxit i popularitet, har nu totalt 8 600 elever.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons