Annons
Nyheter

Primärvården ska bli mer tillgänglig

Vårdcentraler ska få längre öppettider och primärvården ska kunna erbjuda fler behandlingar. Det föreslås i en utredning, som socialminister Annika Strandhäll (S) kallar "kanske den viktigaste utredning som finns i dag".(TT)
Publicerad 1 juni 2018

Regeringens utredare Anna Nergårdh har fått i uppdrag att se hur svensk primärvård ska kunna stärkas.

””

Strandhäll anser att dagens sjukvård är uppbyggd för en annan tid då sjukhusen stod i centrum. Tanken med utredningens betänkande är att vården ska komma ned från sin "piedestal" och komma närmare människor och dessutom bli mer effektiv. En lång rad förslag läggs fram.

””
Annons

Utredaren föreslår bland annat att det i hälso- och sjukvårdslagen ska framgå att primärvården ska vara platsen som befolkningen i första hand ska vända sig till.

Tanken är bland annat att patienter oftare ska kunna få hjälp på vårdcentraler i stället för att behöva sitta många timmar på sjukhusens akutmottagningar och vänta i timmar.

Fler behandlingar

””

Ett förslag är mer generösa öppettider i primärvården på morgnar och kvällar, och att patienter med brådskande behov ska kunna tas emot mellan klockan 07 och 22.

Ett annat förslag är att primärvården ska erbjuda patienterna fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktssköterska, dietist och kompetens som behövs för att möta befolkningens behov när det gäller psykisk hälsa. Detta utöver yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men att göra förändringen kommer att ta tid, och bristen på vårdpersonal är fortsatt akut.

””

Fler allmänläkare

Utredaren vill också ha en tydligare lagstiftning kring rätten till fast läkarkontakt. Men då krävs en nationell satsning, där staten skjuter till pengar till landstingen.

Utredningen anser att det behövs fler specialistlärare i allmän medicin och föreslår därför att staten under en övergångsperiod bidrar med finansieringen att utbilda 1 250 allmänläkare från 2019 till 2027.

Nergårdh betonar på presskonferensen vikten av att patienter kan ha en fast läkarkontakt för kontinuitetens skull.

””

Därför ska Socialstyrelsen sätta en gräns för antalet patienter utifrån vad patientsäkerheten kräver.

Annons

Vårdförbundet positivt

Vårdförbundet ställer sig positiva till utredningens förslag.

””

Samtidigt anser hon att en fortsatt satsning på utbildningar är nödvändig.

””

Även SKL gillar det som presenteras.

””

Han välkomnar även att det enligt förslagen ska vara patienternas behov och förutsättningar som ska vara utgångspunkten för hur hälso- och sjukvården ska organisera sig. Samt att en fast läkarkontakt tydliggörs. Däremot är han kritisk till att förändringarna ska regleras i en förordning och inte i en lagtext.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons