Annons
Nyheter

Fusk bland företag som säljer kosttillskott

En undersökning i 27 europeiska länder av webbplatser där kosttillskott säljs visar på omfattande fusk med otillåtna påståenden om hälsoeffekter. Dessutom innehåller produkterna ämnen som inte är godkända som livsmedel. I Sverige sökte Livsmedelsverket av ett 30-tal webbplatser.(TT)
Publicerad 10 mars 2018

I Sverige sökte Livsmedelsverket av ett 30-tal webbplatser. Elva av internetföretagen sålde produkter med otillåtna ingredienser eller med otillåtna hälsopåståenden och 14 kosttillskott drogs tillbaka.

””

Han påpekar också att substanser i tillskotten, som påstås främja hälsan, tvärtom kan vara hälsofarliga - även om det är svårt att generellt säga exakt hur farliga de är.

””
Annons

"Företagens ansvar"

Totalt granskades 1 077 webbplatser i 25 EU-länder samt i Schweiz och Norge i fjol. Det är produkter som utan officiellt godkännande eller vetenskaplig grund påstås kunna förebygga, behandla eller bota bland annat skelett- och ledsjukdomar.

Dessutom siktade kontrollen in sig på kosttillskott innehållande ämnet agmatinsulfat samt växterna Acacia rigidula, Epimedium grandiflorum och Hoodia gordonii - som inte är godkända som nya livsmedel.

””

Kommunerna agerar

Totalt hittades 779 fall av otillåtna produkter på de 1 077 webbplatserna. I 440 fall agerade EU-myndigheterna för att stoppa försäljningen, exempelvis genom besök eller sanktionsåtgärder.

De fall som Livsmedelsverket hittade i Sverige överlämnades till respektive kommun att agera emot.

Aron Lindén tycker att den gemensamma europeiska kontrollaktionen fungerade mycket bra.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons