Annons
Nyheter

Hård vinter väntar hemlösa

Nu kommer årstiden då de som saknar tak över huvudet riskerar att frysa ihjäl. Och de blir allt fler, inte minst med tanke på att gruppen papperslösa väntas växa under vintern. Många av de hemlösa är dessutom föräldrar till barn under 18 år.(TT)
Publicerad 3 december 2017

Närmare 6 000 svenskar lever i så kallad akut hemlöshet enligt den senaste kartläggningen. Det innebär att man tvingas sova utomhus eller är hänvisad någon typ av akutboende.

””

Både Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén vittnar om att de akut hemlösa blir allt fler. En omständighet som påverkar dem är att fastighetsägarnas så kallade skalskydd förbättras, vilket gör det svårare för den som nattetid är hänvisad till kalla portuppgångar.

””
Annons

Sju grader gränsen

Stockholms stad har ett slags "tak över huvudet-garanti", som även gäller hemlösa EU-migranter året runt. Men denna garanti finns inte i alla kommuner eller träder bara i kraft vid en viss temperatur i andra.

””

I Göteborg ansvarar staden själv för alla härbärgen, dit såväl hemlösa göteborgare som EU-medborgare och papperslösa kan söka sig. Hittills har akutboendena räckt till.

””

Allt fler papperslösa

Forsberg konstaterar att det är svårt att spå hur många hemlösa EU-medborgare som kommer att behöva tak över huvudet.

””

Frälsningsarmén i Stockholm kan inte inför den kalla årstiden erbjuda några extra härbärgen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons