Annons
Nyheter

Källor till mikroplaster identifierade

Slitage av däck och vägar, konstgräsplaner samt tvätt av syntetfiber. Det är några av de största källorna till utsläpp av mikroplaster i Sverige enligt Naturvårdsverkets kartläggning. Regeringsuppdraget att identifiera mikroplastkällorna gavs till Naturvårdsverket i augusti 2015.(TT)
Publicerad 2 juni 2017

Regeringsuppdraget att identifiera mikroplastkällorna gavs till Naturvårdsverket i augusti 2015. I dag lämnades rapporten över.

Det är en rad olika faktorer som bidrar till mikroplasterna, det vill säga små plastfragment som finns bland annat i hav och sjöar.

””
Annons

Oklar mängd

Bland förslag till åtgärder finns bland annat att Naturvårdsverket tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VT) får i uppdrag att ta fram kunskap om utsläppen från vägtrafiken.

Hur stora mängder mikroplaster som i slutänden når svenska kustvatten har dock inte Naturvårdsverket kunnat uppskatta. Däremot skriver man i rapporten att "möjligheterna att förebygga och minska spridning av mikroplaster är begränsad på kort sikt".

TT: Det låter väldigt pessimistiskt?

””

Handfasta råd

Just det ökade problemet med plaster i världens hav och dess effekter på djurliv är ett av de ämnen som kommer att tas upp på FN:s havskonferens nästa vecka där Sverige är medarrangör.

För den enskilde konsumenten handlar det om att försöka leva så miljösmart som möjligt, säger Ingela Hiltula:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons