Annons
Nyheter

Regeringen utlokaliserar två nya myndigheter

Regeringen lovar två statliga myndigheter till Västernorrland, de placeras i Sundsvall och Sollefteå. Nya utlokaliseringsbeslut väntas inom kort. - Det kommer att komma fler beslut om omlokaliseringar de kommande månaderna, säger kommunminister Ardalan Shekarabi (S).(TT)
Publicerad 5 december 2017
””

Regeringen har nu beslutat om 13 om- och nylokaliseringar av statliga myndigheter. Totalt handlar det om drygt 600 jobb.

De två senaste omlokaliseringarna presenterades när Shekarabi och statsminister Stefan Löfven (S) besökte Kramfors i Västernorrland.

Annons

Till Västernorrland

Den nya digitaliseringsmyndigheten av offentlig sektor ska placeras i Sundsvall, och delar av Statens servicecenter i Sollefteå. Det beräknas innebära mellan 70 och 80 statliga jobb.

””
””

Den statliga landsbygdskommittén har föreslagit att 10 000 statliga jobb bör placeras utanför Stockholmsregionen. Det är ingen siffra som regeringen vill binda sig för. Kommunministern nöjer sig med att lova att statens närvaro ska öka utanför Stockholm.

"Blir en markant skillnad"

””

Löfven uppger att han inte ser utlokaliseringen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utan som ett sätt att ta vara på kompetens i alla delar av landet.

Statsministern hade även med sig något till Kramforsborna. Det statliga servicekontor som lades ned för några år sedan ska nu åter öppnas. På sådana kontor delar Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten på lokalerna.

En tanke med kontoren är att de som behöver, till exempel äldre och nyanlända, ska kunna träffa myndighetspersonal på plats i stället för att sköta sina ärenden via nätet eller på telefon.

Regeringen har avsatt pengar för tio nya servicekontor som under våren 2018 ska öppna i glesbygdskommuner och i socialt utsatta områden.

Regeringen meddelade på tisdagen även placeringen för de andra nio kontoren.

Till nästa sommar ska det finnas 113 statliga servicekontor. Regeringens avsikt är att det på sikt ska bli ännu fler. Dessutom ska en ny samlad serviceorganisation vara på plats första januari 2019, då ytterligare myndigheter, som Arbetsförrmedlingen, kan komma att finnas i servicekontoren.

Annons

TT

Annons
Annons
Annons
Annons