Annons
Nyheter

Mål om kalkbrytning skjuts upp

Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas.(TT)
Publicerad 10 april 2015
Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas. Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området
Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt. På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas. Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området

Sista ordet om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland är inte sagt.

På måndag skulle förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen inledas. Men nu meddelar domstolen att målet vilandeförklaras, pausas.

Annons

Orsaken är att Naturvårdsverket vill att området där kalkbrytningen var tänkt att ske ska pekas ut som ett EU-skyddat Natura 2000-område.

Domstolen anser att regeringens beslut i frågan har stor betydelse för prövningen och att "det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet". Målet vilandeförklaras nu tills regeringen har fattat ett beslut, dock längst till och med den 31 augusti.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons