Annons
Nyheter

Metodiskt arbete har väckt läslustan

Läsförståelsen har blivit mycket bättre på Knutbyskolan i Rinkeby, sedan lärare och elever började arbeta mer metodiskt med språket. Men att få barnen att vilja läsa är en stor utmaning, där också föräldrar spelar en viktig roll. - Kommer ni ihåg vad vi pratade om tidigare, migration?(TT)
Publicerad 5 december 2017
””

Ett tiotal händer sträcks ivrigt upp i luften efter läraren Britt Johanssons fråga till en av sjätteklasserna på Knutbyskolan i Stockholmsförorten Rinkeby. Man kanske blir kär i någon som man flyttar till, man kanske får jobb, eller så kan man fly från krig, är några av förslagen från eleverna.

Hela tiden upprepar Britt Johansson de aktuella orden, förklarar, hittar synonymer och bjuder in eleverna till att själva uttrycka hur de tänker. På skolan arbetar man sedan flera år tillbaka metodiskt med språket utifrån en modell som kallas genrepedagogik. Och det har gett goda resultat hos eleverna, varav många inte har svenska som modersmål.

Annons

Läste knappt

””

Hon tog över sin sjätteklass i februari i år och då läste eleverna knappt alls. Nu har läslustan väckts, vilket ett stapeldiagram över antalet lästa sidor den senaste tiden skvallrar om.

Högläsning viktigt

Men att få barnen att vilja läsa mer är en stor utmaning, där också föräldrarna spelar en viktig roll.

””

Det är svårare att motivera killarna till att läsa, säger hon.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons