Annons
Nyheter

M: Fler häktade ett medel mot gängkriminella

Moderaterna vill göra det svårare att vara gängkriminell. Partiet presenterar ett tolvpunktsprogram med förslag som ska förebygga brott och leda till att fler kriminella låses in - bland annat genom obligatorisk häktning i fler fall än i dag. Justitieministern pekar dock på finansieringsproblem.(TT)
Publicerad 11 juni 2018
””

Fittja i Botkyrka kommun sydväst om Stockholm är ett av de 23 områden som av polisen pekats ut som särskilt utsatta, och där kriminella grupperingar påverkar de boendes och näringsidkarnas vardag negativt. Det är också den plats där Moderaterna presenterade sitt program med en rad förslag - såväl gamla som nya - tänkta att stävja gängkriminaliteten i landet.

"Bugga" oftare

Annons

Ett av de nya är att gränsen för när häktning ska vara obligatorisk sänks. I dag är häktning obligatorisk vid brott med minimistraff två år, en gräns som M i stället vill lägga vid ett år. Därmed omfattas även brott som till exempel grov misshandel, rån och utpressning, enligt M.

””

Moderaterna vill också ge polisen större möjligheter att använda sig av hemliga tvångsmedel, som hemlig teleavlyssning. Det ska kunna användas vid brott med minimistraff på ett år, i stället för dagens två år. Dessutom föreslår M att polisen ska få använda sig av hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, vid brott med minimistraff på två år. Gränsen ligger nu vid fyra år.

Många kommuner och frivilligorganisationer erbjuder i dag avhopparverksamhet för gängkriminella. Men det räcker inte, enligt M.

””

"Skåpmat"

Förslagen kommer att kräva stora ekonomiska förstärkningar av hela rättsystemet.

””

"Gammal skåpmat", säger justitieminister Morgan Johansson (S) om förslagen, även om han rent principiellt inte har några synpunkter. Men han ställer sig frågande till hur Moderaterna tänkt finansiera förslagen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons