Annons
Nyheter

Tävlingsmoment får elever att dissa idrotten

Kränkande kommentarer, suckar och förlöjligande gester. För många elever bidrar inte tävlingsmomenten på idrottslektionerna till något positivt. - Det är ibland svårt att se varför tävlingsmomentet måste finnas i skolan, säger Andreas Leo, utredare vid Skolinspektionen.(TT)
Publicerad 12 juni 2018

Bollar är bra pedagogiska redskap och används ofta inom kunskapsområdet rörelse i skolämnet idrott och hälsa, visar en rapport från Skolinspektionen. Men bollar används också ofta i tävlingssituationer som leder till att elevgruppen polariseras.

””

Slentrianmässiga promenader

Annons

Rapporten visar att en femtedel av eleverna på de skolor som Skolinspektionen besökt inte deltar regelbundet i idrottsundervisningen.

För att råda bot på problemet krävs enligt Andreas Leo att skolorna tar fram en genomtänkt plan för dessa elever i stället för att, så som ofta sker, slentrianmässigt låta dem ta en promenad på egen hand. Och de skolor som inte låter elever delta alls i undervisningen för att de inte bytt om till idrottskläder borde tänka om.

””

Sluta tävla

Han anser också att idrottslärare i större utsträckning bör ställa sig frågan om tävlingar verkligen måste vara en del av undervisningen, då detta drabbar de grupper som inte är idrottsvana.

””

Skolinspektionens granskning visar också att när kunskapsområdet rörelse prioriteras får de övriga kunskapsområdena utevistelse och friluftsliv samt hälsa och livsstil stryka på foten. Ett problem som riskerar att lärarna inte får ett komplett underlag för betygssättning. Dessutom minskar möjligheten för de elever som har sina främsta styrkor inom dessa kunskapsområden att visa upp vad de kan.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons