Annons
Nyheter

Barnkonventionen blir lag - trots kritiken

Barnkonventionen förs in i svensk lag - något som stärker barns rättigheter, anser förespråkarna. Men kritikerna varnar för att det inte blir någon skillnad alls. - Om man vill vara elak skulle man kunna säga att det är en skenhandling, säger Olof Beckman, folkrättsexpert.(TT)
Publicerad 13 juni 2018

Riksdagen har antagit regeringens förslag att införa barnkonventionen i svensk lag. Regeringen hoppas därmed att man nu får ett skarpare verktyg för att tillgodose barns rättigheter.

Men många jurister har tidigare kritiserat förslaget, inklusive Lagrådet som avstyrkt det. Skälen är bland annat att de flesta av konventionens artiklar är för otydliga och inte utformade så att de passar att direkt praktisera i enskilda fall.

””
Annons

Starkt skydd redan

Barnkonventionen som dokument börjar både bli ålderstiget och är i sitt innehåll till stora delar "snusförnuftigt", anser han. Och de skäl som framförts för att göra barnkonventionen till lag håller inte, enligt Beckman. Sverige har sagts brista på rättsområden som barn i asylprocess och barn som utsatts för våld i familjen. I konventionen saknas dock tillämpliga regler kring detta som inte redan finns i svensk lag, säger han.

””

Han är kritisk till att Sverige valt att inkorporera konventionen, alltså att hela konventionen tas in i den nationella lagstiftningen, i stället för att nationella lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

En tydlig risk han ser är att regeringen lägger över ansvaret att tolka konventionstexterna på dem som jobbar närmast barnen.

””

Hårt vardagsarbete

Att detta skulle vara det bästa för barnen är långt ifrån säkert, anser han.

””

Även kammarrätten i Stockholm är kritisk.

””

Rättsosäkert

Resultatet riskerar att bli både oförutsägbart och rättsosäkert, säger han. Till skillnad från Europakonventionen finns ingen överstatlig domstol som kan uttolka vad artiklarna egentligen innebär.

””
””

Men trots kritiken har lagförslaget fått grönt ljus i riksdagen, och förslaget stöddes av Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Annons

Splittrar Alliansen

Dagens beslut splittrade därmed Alliansen. Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade mot. De varnar för att det innebär att domstolar måste tolka islamsk rätt. Anledningen är att konventionen som exempel på att ta hand om barn nämner begreppet kafalah, som är ett islamskt juridiskt begrepp som används för att säkerställa skydd för föräldralösa och övergivna barn. Det skiljer sig från adoption i västerländsk mening bland annat genom att barnen inte får familjens namn eller automatisk arvsrätt.

Moderaterna och Centern vill i stället att barns rätt förstärks genom ett utbyggt grundlagsskydd

Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2020.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons