Annons
Nyheter

Osäker väntan för ensamkommande

Oklarheten är stor om det går att tillämpa den nya lag som ska ge ensamkommande unga en ny chans att stanna. Regeringen inväntar rättsliga besked. Under tiden riskerar runt 2 000 unga att bli av med bostad och ersättningar.(TT)
Publicerad 2 augusti 2018
””

Två av fyra migrationsdomstolar har i sommar underkänt den nya lagstiftningen och Migrationsverket har beslutat att pausa hanteringen av ansökningar från de omkring 9 000 unga, som omfattas av lagen. Så sent som på onsdagen beslutade Migrationsöverdomstolen - högsta instans - att pröva två fall för att ge rättslig ledning.

Migrationsdomstolen i Göteborg har dessutom bett om ett utlåtande från EU-domstolen.

Annons

Har beredskap

””

En av frågorna som regeringen funderar över är vilka konsekvenserna blir om den rättsliga prövningen drar ut på tiden.

””

Hon bedömer att 20-25 procent av de 9 000 har gått igenom hela rättsprocessen och har lagakraftvunna beslut om att de inte får stanna. Därmed har de inte rätt till bostad och blir också av med andra rättigheter.

Lokal oro

””

C röstade ja till den nya lagen av humanitära skäl, trots att partiet ansåg att den var undermålig. Johanna Jönsson vill nu ha svar från regeringen på hur ungdomarna ska klara en lång väntetid om de inte omfattas av trygghetssystemen.

””

"Illa skött"

Även Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för M, undrar vad regeringen har för plan för denna grupp.

””

M har hela tiden motsatt sig lagen, bland annat för att personer som redan har fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet att få uppehållstillstånd. M anser också att regeringen borde ha lyssnat på den massiva kritiken från Lagrådet och andra remissinstanser. Kritiken gällde bland annat att kraven på att styrka sin identitet sänks, den faktor som nu gör att vissa domstolar anser att lagen inte kan tillämpas.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons