Annons
Nyheter

Fler med avvisningsbeslut ska hem

Regeringen vill intensifiera arbetet med att få asylsökande med avslag att återvända hem. Bland annat ska fler förvarsplatser tas fram för de som riskerar att gå under jorden.(TT)
Publicerad 2 maj 2016

Migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterade på måndagen regeringens arbete med att få asylsökande med avslag att återvända.

””
””

Många asylbeslut

Annons

Regeringen räknar med att antalet asylbeslut kommer att öka kraftigt i år från 60 000 förra året till 120 000 i år.

””
””

Regeringen räknar med att antalet som återvänder efter avslag kommer att öka från cirka 1 000 i månaden till 2 000 i månaden med de åtgärder som nu vidtas. Det handlar om satsningar på att identifiera asylsökande, arbetsplatskontroller och på indragna bidrag för de som fått lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

Förvarsplatser

En nyhet är att Migrationsverket ska skicka ut sambandspersoner till ambassader i länder dit många väntas behöva återvända. Även polisen ska utse tre nya sambandspersoner.

Regeringen specificerar också sin satsning på fler förvarsplatser i den ekonomiska vårmotionen. Hundra nya förvarsplatser ska tas fram till hösten. I dag finns 250 platser, men inga i norra Sverige.

Det handlar om att låsa in personer som ska avvisas, men som riskerar att gå under jorden.

””

Förra året verkställde polisen drygt 2 600 ärenden av de 11 000 som Migrationsverket lämnade över. 7 600 av dessa var personer som försvunnit.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons