Annons
Nyheter

Rika unga misstänks sällan för narkotikabruk

Ungdomar i fattigare statsdelar misstänks oftare för narkotikabruk än ungdomar från rikare Stockholmsstadsdelar, trots att ungdomar från rika områden själva rapporterar en högre konsumtion av narkotika, visar en ny analys från Brottsförebyggande rådet (Brå).(TT)
Publicerad 7 mars 2018

Ungdomar från fattiga områden anger själva att de använder mindre narkotika än ungdomar från rikare stadsdelar, men de blir oftare misstänkta för narkotikabruk. Analysen visar också att det är sex gånger vanligare att pojkar misstänks för narkotikabruk jämfört med flickor, trots att andra undersökningar visar att den självrapporterade konsumtionen inte skiljer sig så mycket åt mellan könen.

"Bland pojkar i Stockholm misstänks 3,5 procent för eget bruk av narkotika, jämfört med 0,6 procent av flickorna. Men när ungdomarna själva besvarar frågor om så kallat självdeklarerat bruk, är skillnaderna betydligt mindre. Av pojkarna är det 29 procent som uppger att de använt narkotika, att jämföra med 20 procent av flickorna", skriver Brå i ett pressmeddelande.

Annons

Andra faktorer som har betydelse för hur stor risk det är att en ung person misstänks för eget bruk av narkotika är boendeform och föräldrars utbildning. Ungdomar som bor i hyresrätter har 80 procent högre risk att misstänkas än ungdomar i bostadsrätter eller småhus och barn till lågutbildade har 70 procent högre risk.

"En stor del av de provtagningar som görs på ungdomar visar på negativa provresultat. Frågan är ifall de ungdomar som polisen fokuserar på, faktiskt speglar var bruket är störst", säger Jon Lundgren, utredare på Brå.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons