Annons
Nyheter

Så vill rektorerna lösa skolans problem

Lärarbrist och skolsegregation. Skolan har problem som måste hanteras, anser Skolverket som vänt sig till skolchefer och rektorer hos 49 skolhuvudmän för att få råd. Lösningen?(TT)
Publicerad 4 juni 2018

Lärarbrist och skolsegregation. Skolan har problem som måste hanteras, anser Skolverket som vänt sig till skolchefer och rektorer hos 49 skolhuvudmän för att få råd.

Lösningen? Bland annat lokala lönesatsningar och klargörande av roller, om man får tro skolcheferna vars förslag Skolverket sammanfattar i tio punkter.

Annons

Den första punkten handlar om att satsningar på arbetsmiljö kan attrahera och behålla lärare, skriver verkets generaldirektör Peter Fredriksson på DN Debatt.

"Att avlasta lärare så att de kan fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen framstår som den viktigaste faktorn", skriver han.

Alla tio förslagen behöver enligt Fredriksson dock inte tillämpas i varje kommun eller friskoleföretag. Snarare handlar det om att välja insatser utifrån just sina behov, skriver han.

"Arbetet med att ta itu med de problem som finns kring lärarförsörjning, skolsegregation och styrning av skolan måste ske här och nu. "

TT

Annons
Annons
Annons
Annons