Annons
Nyheter

Samhället kan lamslås av it-störningar

En längre omfattande störning i it-infrastrukturen skulle lamslå samhället fullständigt. Men få av landets kommuner har en plan för att hantera sådana problem. Internet slutar att fungera och telefonen är stendöd.(TT)
Publicerad 2 juni 2018

Internet slutar att fungera och telefonen är stendöd. Betalningskedjorna avstannar: Det går inte längre att handla i butiker, tanka bilen, ta ut pengar eller hämta ut recept på apoteket - än mindre att nå mamma som ligger på lasarettet.

Domedagsscenariot känns igen från den samtida fiktionen. Med blicken i verkligheten finns också skäl för oro: Säpo varnade så sent som förra året för att utländska aktörer visat intresse för svensk telekominfrastruktur.

Annons

Trots det svarar drygt en av tio kommunföreträdare att de inte vet om kommunen har en plan för en sådan situation. Endast två av tio säger att de övat för ett dylikt scenario, enligt en rikstäckande enkät genomförd av intresseorganisationen Svenska stadsnätsföreningen (SSNF).

””

Insikt är början

Ytterst vilar säkerhetsansvaret på kommunerna själva. Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bistår kommunerna med kunskap och vägledning bland annat genom att samla säkerhetsansvariga på kommunerna i nätverk och vid årliga konferenser.

Enligt Margareta Palmqvist, chef på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid MSB, börjar allt säkerhetsarbete med insikt.

””

Samtidigt blir samhället allt mer digitaliserat i takt med att allt fler tjänster och apparater ska gå online. Men där hänger säkerhetsarbetet inte alltid med, eftersom det finns en generell kunskapsbrist inom it-säkerhetsområdet, påpekar Margareta Palmqvist.

””

Övning ger färdighet

En kommun som sett till att höja beredskapen är Västerås, där man i maj förra året övade för avbrott i tele- och datakommunikationen.

””

En stor del av krisstrategin handlar om att upprätthålla kommunikation mellan kommunledning och viktiga samhällsfunktioner, inte minst sjukvården. Om alla vanliga kontaktvägar ligger nere får en kontaktperson inom varje verksamhetsområde svara för kommunikationen med bärbar komradio som sänder via Rakel-systemet.

Som en lokal förlängning av MSB:s nyutgåva av "Om krisen eller kriget kommer" har Västerås satt samman en egen broschyr till kommuninvånarna som bland annat anger var de 19 samlingslokalerna med vattenreserver är belägna.

””

Mera långsiktigt handlar det också om att bygga dynamisk infrastruktur - så kallade resilienta system - ett arbete som måste bedrivas i samverkan med de kommunala nätbolagen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons