Annons
Nyheter

Sämre boenden för flyktingbarn

Kvaliteten i många nystartade HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar är sämre än i andra HVB. Trycket på kommunerna är så hårt att de inte hinner fixa fram bra boenden i tid - och krav ställs nu på att fler aktörer måste ta ansvar för barnen.(TT)
Publicerad 12 april 2015
Kvaliteten i många nystartade HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar är sämre än i andra HVB. Trycket på kommunerna är så hårt att de inte hinner fixa fram bra boenden i tid - och krav ställs nu på att fler aktörer måste ta ansvar för barnen. Antalet
Kvaliteten i många nystartade HVB-hem för ensamkommande unga flyktingar är sämre än i andra HVB. Trycket på kommunerna är så hårt att de inte hinner fixa fram bra boenden i tid - och krav ställs nu på att fler aktörer måste ta ansvar för barnen. Antalet

Antalet HVB-hem för ensamkommande ökar i snabb takt när allt fler ensamkommande flyktingbarn och ungdomar söker sig till Sverige. I slutet av 2013 fanns 378 HVB för ensamkommande, i slutet av 2014 hade siffran stigit till 490. I dag utgör HVB för ensamkommande en majoritet av alla HVB (hem för vård eller boende).

Men kvaliteten på hemmen för ensamkommande varierar.

Annons

Hög andel

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskade 18 nystartade HVB för ensamkommande fann man brister i över hälften. Det är en hög andel jämfört med tillsyn av andra HVB, där i stort sett alla uppfyller kraven.

””

Bristerna rör bland annat bemanning och kompetens hos personalen. Ibland har även registerkontroller och riskanalyser saknats. Men framför allt håller inte planerna för ungdomarnas vård och behandling den kvalitet de ska.

””

Ett systemfel

Bristerna är ett tecken på att situationen i dag är snudd på omöjlig att hantera för kommunerna, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

””

Hon anser att hela systemet för hur barnen ska tas emot måste göras om.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons