Annons
Nyheter

Satsning för att få fler att läsa tyska

Intresset för att lära sig tyska har rasat. Situationen är så oroande att Tysk-svenska handelskammaren satsar 5 miljoner kronor för att stötta skolor som vill satsa mer på tyskan. Om inget görs för att vända utvecklingen kan det bli svårt för företagen att hitta kompetent personal framöver.(TT)
Publicerad 10 juni 2018

18 procent av eleverna i årskurs nio läser tyska. Det är hälften jämfört med för 20 år sedan. Och ju högre upp i utbildningskedjan man kommer, desto färre läser tyska.

Denna utveckling oroar Tysk-svenska handelskammaren och Tysklands ambassad i Sverige. Tyskland är Sveriges största handelspartner och behovet av folk som kan tyska är stort.

””
””
Annons

Lockar med Berlin

Det är orsaken till att Tysk-svenska handelskammaren nu går in med runt 1,5 miljoner kronor för att nästa läsår stötta skolor som vill satsa på tyskan. Lika mycket sätts av för de två följande läsåren. Och faller projektet väl ut kan det bli mer.

Drygt 30 skolor har redan kontaktats och responsen är god. Skolorna får själva komma med idéer om vad de vill göra, men det kan vara skolresor till Berlin, vidareutbildning av lärare, föreläsare som kommer till skolan eller elevutbyten. Det handlar om att väcka lusten att välja tyska.

””

Han är också oroad för att svenskarna går miste om allt det som kan fås på köpet när man lär sig språk - ett lands kultur, mänskliga kontakter och större förståelse för hur ett land fungerar. Bildning, och inte bara utbildning.

””
””

Spanskan växer

Även för franskan är trenden negativ, men utvecklingen för spanska är den omvända. År 2000 läste nio procent av niondeklassarna spanska, 2017 var siffran 39 procent.

Tysk-svenska handelskammaren och Tysklands ambassad har även uppvaktat gymnasieminister Anna Ekström (S) för att få uppbackning i sina försök att öka språkintresset hos eleverna.

””

På lite längre sikt vill Tysk-svenska handelskammaren och Tysklands ambassad att språk ska stärkas i läroplanen och helst att det ska vara obligatoriskt att läsa ett främmande språk utöver engelska. De betonar också vikten av att det utbildas kompetenta lärare.

Anna Ekström hänvisar till regeringens satsning på nätbaserad kompetensutveckling för språklärare som Skolverket fått i uppdrag att ta fram. I juni får myndigheten även i uppgift att föreslå åtgärder för att främja de moderna språken, berättar Ekström.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons