Annons
Nyheter

Sjukskriver sig - för att vårda djur

Att sjukskriva sig för att ta hand om sitt sjuka husdjur är inte tillåtet. Ändå uppger husdjursägare i en enkät att de gör detta. Men det är oklart hur omfattande fusket verkligen är.(TT)
Publicerad 7 juni 2015
””

I en webbenkät av djuraffären Animail uppger sig sex av tio husdjursägare, av 1 205 svarande, att de någon gång antingen sjukskrivit sig eller behövt vara hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka djur. Hur det förhåller sig i verkligheten är naturligtvis svårt att sia om utifrån det här underlaget. Och hur stor andel av de svarande som verkligen sjukskrivit sig framgår inte eftersom frågorna klumpats ihop.

Inte ok lura

””
Annons

För många djurägare handlar det om pengar, säger han. Semesterdagarna kan vara slut, det är dyrt att ta tjänstledigt utan lön, och det är heller inte alla arbetsgivare som accepterar en sådan lösning. Men det är inte okej att lura systemet, påpekar Johan Beck-Friis.

””

Bara människor

Försäkringskassan framhåller att det inte är tillåtet att sjukskriva sig för att ta hand om sitt sjuka djur.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons