Annons
Nyheter

Stora brister för Parkinsonpatienter

Över hälften av alla patienter med Parkinsons sjukdom har påtagliga problem med sömn, förstoppningar eller urinträngningar. Men i snitt får de bara träffa en specialistläkare mindre än en gång per år, visar en ny undersökning. - Det jag studsar på är att de får komma så sällan till läkare.(TT)
Publicerad 11 april 2015
””

I enkätundersökningen, som läggs fram på förbundets evenemang på internationella Parkinsondagen på lördagen, har 500 Parkinsonpatienter och 133 anhöriga svarat på frågor. Bristen på neurologer i Sverige visar sig i att de svarande uppger att de träffar sin läkare 0-1 gång per år.

””

"För kort tid"

Annons

Över hälften av de svarande har heller inte träffat någon Parkinsonsjuksköterska det senaste året.

Medan över hälften anger att de har tydliga problem med sömn, förstoppningar, sexualdrift, smärta i leder och armar eller urinträngning anger cirka hälften att "det är svårt att prata med doktorn om frågor som är viktiga för mig". Pålhagen tror att specialistbrist ligger bakom även detta. Det blir mer de motoriska problemen - som stelhet och skakningar - som diskuteras när patienten väl får träffa läkaren.

””

"Väldigt stor press"

Många Parkinsonsjuka finns på vårdinstitutioner, men av dem som svarat på enkäten har väldigt många hjälp av make, maka eller andra närstående.

Ungefär var tionde har hjälp av hemtjänsten. Den andelen tycker Parkinsonförbundet att det är viktigt att öka, för att anhöriga ska få avlastning.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons