Annons
Nyheter

Svårt hitta psykiskt sjuk flykting

Många asylsökande från krigshärjade länder bär på psykiska trauman som, om de inte behandlas, kan leda till aggressivitet. - Vi har väldigt dålig pejl på hur de mår och om de behöver behandling, säger Eva Hall, chef för Röda Korsets vårdenhet.(TT)
Publicerad 11 augusti 2015
Många asylsökande från krigshärjade länder bär på psykiska trauman som, om de inte behandlas, kan leda till aggressivitet. - Vi har väldigt dålig pejl på hur de mår och om de behöver behandling, säger Eva Hall, chef för Röda Korsets vårdenhet. Det är fo
Många asylsökande från krigshärjade länder bär på psykiska trauman som, om de inte behandlas, kan leda till aggressivitet. - Vi har väldigt dålig pejl på hur de mår och om de behöver behandling, säger Eva Hall, chef för Röda Korsets vårdenhet. Det är fo

Det är fortfarande oklart vad som låg bakom knivdådet på Ikea i Västerås på måndagen. De misstänkta förövarna och offren kände så vitt känt inte varandra och begreppet "vansinnesdåd" kom snabbt till användning i rapporteringen. Klart är att de båda misstänkta männen hörde hemma på ett asylboende och möjligtvis kan det leda till en förklaring.

Frivilliga "hälsosamtal"

Annons

De senaste åren har det från krigshärjade länder kommit mängder av flyktingar till Sverige som varit i nära kontakt med grovt våld och som kan bära på svåra psykiska trauman. Dessa kan dock vara svåra att upptäcka i asylprocessen.

I år ersätter staten landstingen med 2 060 kronor för varje så kallat hälsosamtal som görs med asylsökande eller papperslösa flyktingar. Samtalen är dock frivilliga och är till stor del inriktade på allmän hälsa, behovet av vaccinationer, tandvård och mödravård med mera. I avtalen landstingen ingått framgår också att samtalen är "ett bra tillfälle att uppmärksamma personer som är i behov av omedelbar psykisk eller somatisk vård".

Svårt upptäcka

Eva Hall påpekar att psykisk ohälsa knappast kommer att upptäckas om inte den asylsökande själv tar upp saken.

””

Hon understryker att alla flyktingar med ett obehandlat trauma inte är aggressiva.

””

Droppe i havet

På senare tid har flera landsting skapat mobila enheter med bland annat sjuksköterskor, kuratorer och barnmorskor som regelbundet besöker asylmottagningarna. Team av det slaget finns bland annat i Västmanland och regelbundna besök har gjorts på asylboendet i Arboga där de båda misstänkta bodde.

Röda korset startar i september ett mobilt team tillsammans med landstinget i Västra Götaland.

””

Enligt Migrationsverket är hälsosamtalen och resurserna till dem en politisk fråga. Ansvarige ministern, migrationsminister Morgan Johansson, avböjer dock att kommentera med hänvisning till att det skulle leda till spekulationer om morden i Västerås.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons