Annons
Nyheter

Tydligare om vård av EU-migranter

Osäkerheten inom vården är stor om hur EU-migranter ska bemötas. Nu förtydligar Socialstyrelsen lagen om vård av papperslösa: Även EU-medborgare utan uppehållstillstånd har rätt till subventioner.(TT)
Publicerad 17 april 2015
””

Myndigheten har nu uppdaterat sin hemsida med en tolkning av vad lagen säger om vården av EU migranter som varit i Sverige fler än tre månader, men som inte har uppehållsrätt.

"Löser inte problemet"

Annons

Elis Envall tror dock att problemen kan kvarstå.

””

Dagens Medicin har i en kartläggning visat att 16 av 21 landsting eller regioner lämnar fakturor på hela beloppet till patienter från EU som saknar europeiskt sjukförsäkringskort. Samtidigt har Statskontoret föreslagit ett förtydligande, efter en rapport om att det råder bristande kunskap bland vårdpersonal på området.

Johannes Mosskin är generalsekreterare för Läkare i världen, som bland annat driver en klinik för vård av EU-migranter i Stockholm.

Han välkomnar förtydligandet men anser att det behövs massiva informationsinsatser.

"Har varit en villervalla"

””

Att problemet för vårdmottagningarna skulle kvarstå, för att det är svårt att bevisa om patienten vistats i landet tillräckligt länge, tror han inte.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons