Annons
Nyheter

Vill stoppa mäns våld mot kvinnor

Regeringens utredare om mäns våld mot kvinnor föreslår en tioårig nationell strategi med målet att våldet ska upphöra. Strategin innehåller en rad olika åtgärder, bland annat föreslår utredaren Juno Blom att ett nationellt råd och sekretariat ska inrättas på Regeringskansliet för att samordna politiken.(TT)
Publicerad 8 juni 2015

Regeringens utredare om mäns våld mot kvinnor föreslår en tioårig nationell strategi med målet att våldet ska upphöra.

Strategin innehåller en rad olika åtgärder, bland annat föreslår utredaren Juno Blom att ett nationellt råd och sekretariat ska inrättas på Regeringskansliet för att samordna politiken.

Annons

Trots att politiska satsningar gjorts de senaste åren och att lagstiftningen är tydlig, konstaterar utredaren att det är brist på samordning, att insatserna ofta är kortsiktiga, att förebyggande insatser saknas, att arbetet ofta sker parallellt vid sidan av ordinarie arbete och att det inte prioriteras av chefer. Skillnaderna är också stora på olika platser i landet och mellan hur olika myndigheter som sjukvård, polis och socialtjänst arbetar. En annan brist är att kunskap om våldet är obefintligt i grundutbildningarna för många av de yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och flickor.

Kostnaden för att genomföra förslagen uppskattas till 36 miljoner kronor om året under strategins första år, 2016-2020.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons