Annons
Nyheter

Wikström vill få oss att äta bättre

Regeringen, med folkhälsominister Gabriel Wikström (S), vill få oss att äta bättre och motionera mer för att hejda ökningen av övervikt och fetma. - Det är en enorm utmaning vi står inför, säger Wikström.(TT)
Publicerad 6 maj 2016

Han ger nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på hälsofrämjande åtgärder relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Det kan till exempel handla om nya riktlinjer, lagändringar och ekonomiska satsningar. För detta får myndigheterna dela på 4,4 miljoner kronor 2016.

””

Tydliga skillnader

Annons

Folkhälsoministern är även bekymrad över "tydliga socioekonomiska skillnader" när det gäller mat och motion, där högutbildade både äter bättre och rör på sig mer än lågutbildade.

””

Myndigheterna ska bland annat undersöka möjligheterna att få livsmedelsföretagen att på frivillig väg minska mängden socker och salt i maten.

Hela samhället

””
””

Myndigheternas förslag ska redovisas senast i april nästa år.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons