Annons
Nyheter

Frågor väcks om det undertecknade dokumentet

Vid det historiska toppmötet i Singapore lovade USA:s president att förse Nordkorea med säkerhetsgarantier samtidigt som Nordkoreas ledare förband sig att arbeta för total kärnvapennedrustning på den koreanska halvön. Frågan är vad det betyder.(TT)
Publicerad 12 juni 2018
””

Till exempel kan det vara så att USA främst verbalt vill garantera att man inte har för avsikt att attackera landet, medan Nordkorea vill se praktiska åtgärder.

””

Inga "krigsspel"

Annons

Vid en presskonferens efter mötet sade president Trump dock att avtalet inte omfattar USA:s 32 000 soldater i Sydkorea, men att han hoppas kunna ta hem dem på sikt. Han sade däremot att "krigsspelen" med Sydkorea ska avslutas, men det är oklart om det omfattar alla militärövningar med Sydkorea. Trump betonade att de inställda övningarna kommer att bespara USA mycket pengar.

Med det generella ramavtalet i ryggen ska nu detaljerna kring säkerhetsgarantierna arbetas fram. Swanström säger att det är bra att det inte är de båda ländernas ledare, som inte har stor ämnesspecifik kunskap om exempelvis kärnenergifrågor, som ska formulera dem. Han har svårt att se att processen inte involverar Kina, i synnerhet i ljuset av Trumps avhopp från kärnenergiavtalet med Iran som tyder på att USA:s president inte alltid känner sig bunden av ingångna avtal.

Hela halvön

Ett centralt begrepp i dokumentet som nu lär diskuteras i detalj är "kärnvapennedrustning" - något de båda nationerna historiskt haft en bristande samsyn på. USA anser att det betyder en "fullständig, verifierbar och oåterkallelig" avveckling av Nordkoreas kärnvapenprogram. Nordkorea tycker att hela den koreanska halvön ska omfattas, vilket innebär att USA exempelvis inte ska kunna föra in kärnvapen i Sydkorea.

Det undertecknade dokumentet innehåller inga formuleringar om ekonomiska sanktioner, Trump sade att det kommer att ske först när nedrustningen kommit längre. Mänskliga rättigheter berörs inte heller, även om USA:s president sade att ämnet tagits upp vid mötet.

Eftergifter krävs

Swanström och andra experter som TT talat med säger att resultatet av toppmötet, inklusive den generella skrivningen är "så bra som man kan förvänta sig".

Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), spår att båda ledarna nu kommer att framställa träffen som väldigt framgångsrik men understryker att den är ett första steg.

””

Och för att Nordkorea faktiskt ska gå med på att släppa in inspektörer och visa upp alla sina nukleära anläggningar lär det krävas stora eftergifter från USA.

””

"Närmast identiskt uttalande"

Annons

Mark Klamberg, docent i folkrätt vid Stockholms universitet, säger att dokumentet som undertecknades i dag är närmast identiskt med ett uttalande som USA och Nordkorea skrev under 1993.

””

TT: Har uttalandet ingen betydelse?

””

TT: Hur bindande är det som skrivits under?

””

Mark Klamberg säger att andra stater, exempelvis Iran, nu kan lockas att i hemlighet påbörja eller återuppta utvecklingen av kärnvapen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons