Annons
Nyheter

Symbolpolitik i Trumps tal om Jerusalem

Donald Trumps tal om Jerusalem lämnar många frågetecken och få konkreta svar. - Symbolpolitik och en vänlig gest mot Israel, sammanfattar en Mellanösternkännare. - Det var typisk "trumpism".(TT)
Publicerad 6 december 2017
””

Persson, som är inbjuden tillsammans med andra europiska akademiker, befinner sig i Israel. De senaste dagarna har han mött flera israeliska representanter och Trumps politik har varit ett givet samtalsämne.

””

Enorm sprängkraft

Annons

Även om talet i sig innebär en brytpunkt i amerikansk politik är det mycket som lämnas osagt. Trump var mycket vag kring konfliktens huvudfrågor, det vill säga gränser, flyktingar och bosättningar. Trump kan tänka sig en tvåstatslösning om båda parter är för, men är samtidigt noga med att USA inte kommer att påtvinga något.

””

Jerusalem är en viktig stad för muslimer, kristna och judar. Historien visar att beslut och händelser lätt tänder en gnista som kan leda till oroligheter, framhåller Persson. Trumps uttalande följs av ett enormt intresse i regionen.

””

"Orden som är viktiga"

Björn Brenner, Mellanösternforskare på Försvarshögskolan, lägger i det här läget ingen större vikt vid att Trump valde att skjuta på USA:s flytt av sin beskickning i ett halvår.

””

Trumps tal är historiskt på ett negativt sätt, enligt Brenner. Om Trump ville blidka sina väljare genom att prata om Jerusalem som Israels huvudstad hade han kunnat säga att Israel har rätt till västra Jerusalem medan USA hoppas på att se en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem, säger han.

””

USA försvagas

Frågetecknen efter talet är fortfarande många, till exempel om när en ambassadflytt ska kunna ske i praktiken. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring när det kommer att ske och hur det kommer att ske.

Anders Persson är säker på att det sista ordet ännu inte är sagt. Det finns mycket som kan hända som gör att Trump väljer att skjuta flytten på framtiden.

””

På kort sikt kommer Trumps besked att skapa oroligheter runtom i Mellanöstern, och på längre sikt försvagas USA i regionen, säger Björn Brenner.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons