Nyheter

Fyra tuffa tvister mellan EU och Ungern

Relationen mellan EU och Ungern har länge varit gnisslande. Här är några av de hetaste tvisteämnena på senare år. Flyktingpolitiken(TT)
Publicerad 11 september 2018

Flyktingpolitiken

Ungern har envist vägrat att uppfylla EU-ländernas gemensamma beslut från i september 2015 om att genom en kvoterad omfördelning avlasta Grekland och Italien - de länder som fått ta emot flest inresta under flyktingkrisens akuta fas. Trots att EU-domstolen slagit fast att beslutet var korrekt har Ungern inte velat ta emot några omfördelade. Samtidigt blockerar den ungerska regeringen de förslag som lagts fram om hur en ny gemensam asylpolitik skulle kunna se ut.

Bank- och rättsväsendet

Liksom när det gäller Polen har EU:s institutioner upprepade gånger uttalat kritik mot allehanda reformer inom rättsväsendet som setts som försök att öka regeringens kontroll över konstitutionsdomstolen och inskränka dess rättigheter. Även Riksbankens oberoende har ifrågasatts.

Val- och pressfrihet

Nya vallagar och ändrade valkretsar har bidragit till att regeringspartiet Fidesz kunnat stärka sin majoritet, samtidigt som mediebevakningen av valkampanjandet kritiserats för sin ensidighet.

George Soros

Den Ungern-födde amerikanske affärsmannen och filantropen har flitigt kritiserats av regeringen i hemlandet, som anklagar honom för att vilja skicka "miljontals" migranter till Ungern och tvinga bort landets nuvarande ledare. Nya hårda regler mot utlandsfinansierade universitet har kritiserats av EU som ett förtäckt sett att främst slå mot Soros-stödda CEU i Budapest.

TT