Annons
Nyheter

Världen har enats om haven

Världen har samlats kring ett stort antal åtaganden för att rädda haven. Nu återstår att se om den politiska viljan blir verklighet. FN:s havskonferens avslutades på fredagen i New York.(TT)
Publicerad 9 juni 2017
””

Det har varit den första internationella konferensen i sitt slag, som har tagit ett helhetsgrepp på de akuta hot världshaven står inför. Den politiska beslutsamheten bland världens länder att möta de hoten har varit stor, framhåller Lövin - som tillsammans med Fijis premiärminister har suttit ordförande för havskonferensen.

””
””

"Imponerande" åtaganden

Annons

Över 1 300 frivilliga åtaganden från de deltagande länderna har registrerats. Det kan handla om att stoppa illegalt fiske, bekämpa försurningen av haven, minska plastskräp eller att skydda marina områden.

””
””

Nu är frågan vad den politiska viljan är värd när kanske framförallt fattiga länder ställs inför ekonomiska realiteter. Tidigare konventioner om havet som har beslutats i enighet har inte genomförts. Och inga av de åtaganden som har blivit resultatet av havskonferensen är bindande.

””

Hon tillägger att fattiga länders insatser för att skydda haven också innebär en ekonomisk vinst, åtminstone på sikt. Väldigt många är direkt beroende av haven för sin överlevnad.

Måste följas upp

Men fina ord och löften räcker så klart inte långt om de inte mäts och följs upp. Just ett sådant system stod högt på dagordningen under konferensens avslutande del.

””

TT: Det låter som att du har hopp om att det faktiskt händer något nu?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons