IVO ställer krav på åtgärder från socialnämnden

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en oanmäld inspektion på ett särskilt boende i Uppvidinge. Brister upptäcktes då i hanteringen av avvikelse- och lex Sarah-rapporter.
Publicerad 5 september 2015