Startbesked saknades – får betala sanktionsavgift

Publicerad 11 mars 2019

En fastighetsägare i Åseda fick tillstånd av kommunen att riva en byggnad. Byggnaden revs men i efterhand upptäcktes att det saknades ett startbesked. Nu får fastighetsägaren betala.