Ingen risk för inställda operationer

Leveransproblemen av förbrukningsmaterial i fem sjukvårdsregioner påverkar inte Region Kronoberg.
– Vi har alltid ett eget reservlager, säger verksamhetschef Katarina Andersson.
Växjö • Publicerad 12 oktober 2019