Annons

Jan-Olof Johansson: Jan-Olof Johansson: Bet-Jala eller Teleborg –budskapet är detsamma

Bet-Jala förhåller sig till Betlehem ungefär som Teleborg till Växjö. En gång en by en bra bit utanför staden och nu en betydande stadsdel som vuxit sig samman med den.
Annons
Annons
Annons
Annons