Annons

Länstrafiken överklagar föreläggande om bullrande bussar

Problemet med lågfrekvent buller från stadsbussar har varit en långkörare i Växjö.
Länstrafiken väljer nu att överklaga Växjö kommuns föreläggande till Region Kronoberg att vidta försiktighetsmått gällande stadstrafik av ”Bussar av den modellen som konstaterats avge starka lågfrekventa ljud”.
Växjö • Publicerad 30 oktober 2018
Foto: Lars-Goran Rydqvist
Annons
Annons
Annons
Annons