Annons

Mer än var fjärde ung tall betad

Klövviltets aptit sätter hårt tryck på ungskogarna och skadorna är allvarligast på tall. Det gör att den tåligare granen blir allt vanligare när ny skog ska drivas upp. De slutsatserna kan dras av den hittills största inventeringen av viltbetningens skador i Götland som nu avslutats.
Växjö • Publicerad 12 juni 2014

Resultatet från inventeringen, som omfattar 28 av Götalands 54 älgförvaltningsområden, är början på en satsning för bättre faktaunderlag och mindre tyckande när avvägningen mellan viltstammar och fodertillgång ska göras.

En första analys visar att skadorna på tall är omfattande. I flera områden har mer än var fjärde ung tall utsatts för en allvarlig betesskada den senaste vintern. Andelen tallstammar som är helt oskadade beskrivs som oroväckande låg, och än värre kan det bli under de år som återstår innan träden vuxit förbi beteshöjd för djuren.

Annons

Inventeringen bekräftar också att granifierignen fortsätter i ungskogarna. Eftersom granen är tåligare och mindre begärlig som viltföda klarar den sig undan betesskador i högre utsträckning. Men det leder också till att gran ibland sätts på marker där tall egentligen är det enda lämpliga trädslaget. Gran på de ställena brukar leda till tappad tillväxt.

Förutom hur mycket vilt det finns i ett område konstateras att sammansättningen av trädslag i ungskogen också har betydelse för att nå en balans mellan älgstammen och fodertillgången.

– Underlag över betesskador har alltför länge saknats för Götaland. Genom årets satsning tar skogsbruket en viktig del av ansvaret för att avhjälpa kunskapsbristen. Inventeringsresultaten är avgörande för att kunna fatta väl avvägda beslut i den faktabaserade älgförvaltningen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Det är några skogliga aktörer som gjort inventeringen möjlig. Tillsammans har Södra. Sveaskog, Holmen, Stiften i Götaland, Häradsamarkens allmänningar i Östergötland samt Skogssällskapet satsat några miljoner kronor för att kunna komma igång med en nyutvecklad inventeringsmetod som mäter betesskador. Skogsstyrelsen ansvarar för inventeringens utformning liksom för analys och sammanställning av resultaten.

– Detta är första steget i en långsiktig satsning för att förbättra kunskapsläget om viltstammar i balans med betesresurserna. Skogsbruket har nu beslutat finansiera årligen återkommande inventeringar av cirka halva Sveriges areal, spritt över landet, säger Göran Örlander, skogschef Södra.

Den aktuella skadesituationen ihop med Skogsstyrelsens beräkningar av hur mycket foderproducerande ungskog det finns i landets alla älgförvaltningsområden är tänkt som ett viktigt underlag när jägarnas och markägarnas representanter ska dra upp riktlinjerna för årets älgjakt.

Kent Axelsson
Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons