Strid om rökrutan blossade upp

Under flera tusen år har människor av olika skäl använt sig av tobak. I Sverige gjorde tobaken sitt intåg på bred front vid mitten av 1600-talet. Den tuggades, snusades eller röktes i pipa innan cigaretten introducerades i slutet av 1800-talet. Ungefär samtidigt började de negativa effekterna av rökning diskuteras men de varnande röster som höjdes möttes ofta av döva öron.
Växjö • Publicerad 1 september 2016