Vid högläsningen väcks minnen till liv

ABF har sedan hösten 2018 börjat med högläsning för äldre på äldreboenden i Växjö. Initiativet kommer från Birgitta Sjögren som är starkt engagerad för att de gamla ska få stimulans i tillvaron. Flera gånger i veckan besöker hon olika boenden för att läsa, sjunga och fika med de äldre.
Publicerad 5 april 2019