Ytterligareföryngringav lo säkrad

En andra föryngring av lodjur i Kronobergs län kunde kvalitetssäkras på fredagen.
KRONOBERG • Publicerad 6 februari 2015