Bevara den biologiska mångfalden i Uppvidinge

Debatt Artikeln publicerades
Biosfärområden ska vara av betydelse för att bevara biologisk mångfald, skriver Kennet Karlsson.
Foto: Adam Ihse/TT
Biosfärområden ska vara av betydelse för att bevara biologisk mångfald, skriver Kennet Karlsson.

”Skapa ett biosfärområde i Uppvidinge och låt oss bli berömda som turistattraktion innan det är för sent”, skriver Kennet Karlsson, boende i Uppvidinge kommun.

Uppvidinge kommun måste förbättra relationen mellan medborgare och miljö. Vi bör fortsätta med vår naturvård och se hållbar utveckling på ett nytt sätt.

Människor ska kunna bo och utvecklas i områden, samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara.

Allt som ovan angetts är just vad biosfärområden är, som en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Enligt det globala handlingsprogrammet (Lima Action Plan 2016-2025) ska biosfärområden vara modeller för genomförandet av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Genom att skapa biosfärområde av kommunen utgör det ett komplement till kultur- och naturreservat. Det ska vara av betydelse för att bevara biologisk mångfald.

Det gäller inte bara att ange antalet endemiska, eller sällsynta och hotade arter på lokal, regional eller global nivå, utan också arter som är av ekonomisk betydelse i ett globalt perspektiv, ovanliga naturtyper eller unika markanvändningsmetoder, som till exempel traditionell betesdrift eller fiske med handredskap, som främjar bevarandet av biologisk mångfald.

Exempelvis försvinner insekter, fladdermöss med vindkraftsetablering, och då insekterna försvinner avtar pollineringen, vilket i sin tur gör att bär och frukt blir sällsynt och många andra växtarter dör ut.

Uppvidinges variationsrika landskap, kombination av ovanliga ekosystem och till stora delar extensiva nyttjande har tillsammans skapat förutsättningar för en biologisk mångfald som har få motsvarigheter i ett internationellt perspektiv.

I boken Natur & kultur i Uppvidinge finns en innehållsrik utflyktsguide på 352 sidor för alla som älskar strövtåg och upplevelser. Med sina faktarika kapitel vill författarna samtidigt inspirera besökaren att fördjupa sig i de 20 naturreservatens lokala artrikedom. ”Bokens över 300 bilder och illustrationer är även en slags reseupplevelse och ger en genuin känsla av djurlivets spänning och Uppvidinges rika men delvis ganska okända flora och fauna.”

Vill vi verkligen radera allt denna tillgång bara för att etablera en industri av vindkraftverk i våra skogar?

Vad vinner Uppvidinges medborgare av att ge bort tillstånd till Stena för vindkraft?

Är vi på landsbygden inte värda att få bo kvar i den miljö vi skapat genom alla år?

Uppvidinge har Sydsveriges största sammanhängande och bäst bevarade och mest illustrativa fossila odlingslandskap från järnålder och medeltid vid Sävsjö säteri och klassas som ett världsarv.

Sävsjö säteri är därmed också av ytterligt stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald i ett europeiskt perspektiv.

Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Skapa ett biosfärområde i Uppvidinge och låt oss bli berömda som turistattraktion innan det är för sent.

Kennet Karlsson, Fagraskruv