Elbolag bromsar utveckling

Replik Artikeln publicerades

Onsdagen den 13 mars skrev Rudolf Sillén en insändare om att göra Växjö mer klimatsmart. Tyvärr bromsas denna utveckling av eldistributören Eon.

Genom att avgiftsbelägga försäljningen av el med högre anslutningsavgift, om man producerar el med högre effekt än vad man köper in, bromsar man utbyggnaden effektivt.

Det är dessutom mycket motsägelsefullt eftersom det i Eons broschyr för mikroel står följande:

1. Man behöver ett särskilt abonnemang för elproduktionen.

2. Abonnemanget är kostnadsfritt om produktionen inte är större 43,5 kw. (63 amp), det vill säga mikroproducent.

3. Eon betalar ut en ersättning för nätnyttan, att Eon får minskade kostnader i sitt nät tack vare lokal elproduktion.

Men, så kommer brasklappen ”att man inte ändrar sin säkring till mer än vad anslutningen är betald för.”

Men det är ju ett annat avtal? Eon kan antingen montera en särskild anslutning för mikroelen, upp till 45 kw, eller bara meddela att om man överskrider belastningen på den inkommande elen (registreras för varje timme) så kan man ta ut en avgift för detta.

I dagens läge kostar en säkringshöjning nästan lika mycket som den effekthöjning man skulle ha kunnat ha på sin anläggning. Totalt oekonomiskt med hänsyn till installationskostnaden för den större anläggningen. Detta rimmar mycket illa med det statliga kravet att mikroanläggningar inte får belastas med högre avgift.

Flera elbolag, som till exempel Vattenfall och Öresundskraft i Helsingborg, tar ingen avgift för högre uteffekt än inköpseffekt. Här anser man att lagen är tydlig – man får bara ta betalt av större produktionsanläggningar. Man kan bara vädja till Eon att hjälpa Växjö bli en ännu klimatsmartare kommun.

Jan-E Carlsson

”Genom att avgiftsbelägga försäljningen av el med högre anslutningsavgift, om man producerar el med högre effekt än vad man köper in, bromsar man utbyggnaden effektivt, skriver Jan-E Carlsson.
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT
”Genom att avgiftsbelägga försäljningen av el med högre anslutningsavgift, om man producerar el med högre effekt än vad man köper in, bromsar man utbyggnaden effektivt, skriver Jan-E Carlsson.