Kanske dags för Svengelska Unionen

Insändare Artikeln publicerades

EU-kommissionen tycker att Sverige är så rikt att de kan höja sin avgift till EU. Istället anser jag att Sverige ska exportera sina kunskaper inom till exempel statsförvaltningen till övriga EU-stater.

Ett exempel kan vara hur arbetsmarknadens parter sköter lönebildningen, så att inte korrumperade politiker i deras länder får övertaget och i första hand förser sig själva och sitt politikerområde, vilket visat sig leda till att extra EU-pengar måste tillföras dessa länder för att de inte ska gå i konkurs.

Varför går vår regerings EU-företrädare fram med förslag om att utvidga EU:s ansvarsområde? Det fördyrar ytterligare för de så kallade rika staterna. Vi som exportberoende land behöver EU, men det ska vara ett lagom inflytande från EU-ledningen.

Om nu Sverige är så rikt, varför behöver statens roffa åt sig av pensionärernas surt förvärvade ålderdomspengar? Hur många decennier dröjer det innan den stölden har återbetalats? Varför får vi med jämna mellanrum läsa exempel som ”De gamla fick ligga med blöta blöjor hela natten.”, ”Vårdpersonal kan ha behandlat gamla illa.”, ”Är det rätt att gamla får sova med bajs i blöjan?”

De som tjänar mest på att Sverige är med i EU är säkerligen företagarna, men även stöldligor och IS, som kan nyttja den fria rörligheten på varor och tjänster.

Att nu börja diskutera om att höja Sveriges EU-kostnad, när vi vet att en lågkonjunktur kommer allt närmare, är horribelt.

Kanske Storbritannien och Sverige bör utöka sitt samarbete. Svengelska Unionen!

Sivert Bergvall

Svensk och EU-flagga hissade framför Riksdagshuset.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Svensk och EU-flagga hissade framför Riksdagshuset.