Pendelbuss kan lösa felande länk

Insändare Artikeln publicerades

Den felande länken i Regionens sjukresor med kollektivtrafiken?

Region Kronobergs ambition att öka länsbornas sjukresande med kollektivtrafiken är vällovlig och i tiden, men man missar vad jag förstår att undanröja flaskhalsen som gör att många väljer bort buss och tåg.

Med en pendelbuss mellan Växjös resecentrum och Centrallasarettet skulle besökarna dit slippa ta sig upp på bron och över den för att sedan klättra ner till sjukhusentrén!

Många patienter som besöker CLV är rörelsehindrade eller har andra svårigheter som avskräcker från klättringen från buss till sjukhusdörr så om Regionen återupptar den pendeltrafik som fanns för ett antal år sedan men lades ner av okänd anledning så skulle säkert fler välja att åka med kollektivtrafiken till sina sjukhusbesök!

Lars-Erik Svensson

Pendelbuss mellan Växjös resecentrum och Centrallasarettet hade varit en bra satsning, tror Lars-Erik Svensson.
Foto: Johan Christensen
Pendelbuss mellan Växjös resecentrum och Centrallasarettet hade varit en bra satsning, tror Lars-Erik Svensson.