SD vill förgifta folk och natur

Replik Artikeln publicerades

Det förvånar mig inte att Sverigedemokraterna propagerar mot giftfri mat. Hela deras politik är fientlig mot människor och natur. De borde ändå beakta att giftjordbruket enligt dansk forskning leder till ökade halter av gift i barnens kroppar. Besprutning av vår mat leder också till att insekter dör och pollineringen av växtligheten hotas. ­Deras bejakande av koldioxidutsläpp leder till torka och andra extremväder som hotar människor och jordbruk.

Sluta rösta på ett parti som vill oss illa!

Lars Edqvist