Är nykterism ett sjukdomstillstånd?

Insändare Artikeln publicerades

Rubrikens fråga kanske ter sig märklig, men det finns intressen som vill stämpla nykterhet som något sjukt och osunt. Som vanligt är det bara att spåra pengarna.

Trots alla restriktioner i vårt land översvämmas vi ändå av annonser om alkoholhaltiga drycker – öl, vin och diverse annat och starkare. Detta intensiva annonserande talar ju tydligt om att det finns mycket pengar att tjäna på att upprätthålla allsköns olika dryckeskulturer.

Det var inte länge sedan rökning var allmänt accepterat. Askkoppar dukades fram överallt, både på kontor och på middagsbord. Det fanns till och med annonser där läkare talade väl om sitt speciella cigarettmärke – nästan som om det vore ett medikament.

I det längsta gjorde de stora tobaksbolagen motstånd mot allt tydligare bevis för samband mellan rökning och cancer och andra sjukdomstillstånd. Väldiga rättsprocesser var igång i USA. Till slut förlorade tobaksmaffian. Man blev även oroad av de skador som den passiva rökningen bevisligen också orsakade.

Dagens forskning pekar på att alkoholen, som ju är ett nervgift, också i små kvantiteter kan orsaka allvarliga skador. Numera rekommenderas total avhållsamhet till gravida kvinnor.

Man har också kunnat fastställa att alkohol både minskar mannens förmåga att producera sperma och leder till sämre spermakvalitet. Kvinnor riskerar fosterskador och männen kan bli mindre befruktningsdugliga, så också här främjar nykterism både hälsa och överlevnad.

Passiv rökning vet man är skadligt. Hur är det då med passiv alkoholkonsumtion? När man försöker beräkna vad skadligt drickande kostar individ och samhälle blir det aldrig helt klarlagt hur omfattande katastrofen, i alla avseenden, blir för familjen runt en människa med ett problematiskt drickande. Högkonsumenterna, missbrukarna och alkoholisterna sprider i tilltagande omfattning elände och lidande omkring sig. Värst drabbar det barnen, som tyvärr alltför sällan får adekvat hjälp för de problem som det passiva supande skapar.

När det skrivs lyriskt om bryggerinäringen som en ny industri för framtiden och när man diskuterar om hur områden i vårt land kan bli till nya vindistrikt är det ekonomiska fördelar som framhålls. Det samma gäller när det handlar om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och brännvin. Att det finns en allvarlig fara för folkhälsan lurande runt hörnet är det oroande tyst om.

Det kanske, när allt kommer omkring, vore mest hälsosamt att förvandla all alkohol till motorbränsle? Nykterism borde betraktas som lika hälsosamt och socialt accepterat som icke rökande. Efter lång tids tvekan och trots Magnus Huss verk Alcoholismus Cronicus från mitten av 1800-talet så är i dag alkoholism tveklöst klassat som en sjukdom. Nykterism är däremot ett väldigt friskt förhållningssätt till det dödliga giftet alkohol.

Gunnar Holmström, Väckelsång, konstnär och beroendeterapeut