Begreppsförvirring inom Moderaterna

Replik Artikeln publicerades

Suzanne Franks och Roland Gustbées debattartikel pekar på en begreppsförvirring inom Moderaternas ledning i Region Kronoberg, skriver Anna Fransson (S) och Charlotta Svanberg (S).

I Smålandsposten den 12 februari tar Suzanne Frank och Roland Gustbée till brösttoner om hur Socialdemokraterna använder Kronobergarnas pengar till valfläsk. Vi vill stillsamt förklara att valfläsk används som ett begrepp för att i valtider lova reformer som inte är finansierade. Något som de båda skribenterna ägnar sig friskt åt genom att lova många reformer samtidigt som man lovar att sänka skatten.

De stora satsningar som den politiska ledningen i Region Kronoberg som nu genomför är finansierade, dels genom ökade statsbidrag och dels genom en skattehöjning i regionen. Skatten höjdes med 100 kronor per månad för en normalinkomsttagare. Pengarna kommer att användas för att ge bättre villkor för våra anställda. Vi kommer också att genomföra flera reformer för att flytta vården närmare Kronobergarna.

Vi börjar med de äldre. Samarbetet mellan kommun, primärvård och övrig specialistvård måste bli bättre. Vi behöver bygga vidare på ”Äldrehälsa Kronoberg”, en satsning där de mest sjuka äldre får hembesök av läkare istället för att behöva åka till vårdcentral, akutmottagning eller akut bli inlagda på en vårdavdelning.

En viktig del i att göra det lättare att hitta rätt i vården är att bygga ut arbetet med att införa fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten ska vara en person som känner patienten och dennes behov och därmed kan hjälpa till att så smidigt som möjligt lotsa patienten till den vård han eller hon behöver. På sikt ska alla Kronobergare kunna ha sin egen fasta vårdkontakt men vi börjar med de mest sjuka äldre.

En annan viktig reform är att stimulera vårdcentralerna till att Intensifiera arbetet med ett modernare sätt när det gäller att möta personer med psykisk ohälsa. Här vill vi att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda samtal med en psykosocial resurs inom tre dagar, något som prövats med storframgång på några av Regionens vårdcentraler.

Under 2018 fortsätter vi också satsa på att bli oberoende av hyrpersonal, öka tillgängligheten och säkerheten för våra patienter samt förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och villkor. I ett läge där Kronoberg växer och utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt känns det bra att fortsätta arbetet för att erbjuda Kronobergarna ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”.

Anna Fransson (S), Charlotta Svanberg (S)