Bussarna måste prioriteras

Replik Artikeln publicerades

I en insändare den 4 oktober uttryckte Eva-Britt Strand irritation över de nya bussfilerna i Växjö. Nu svarar Martin Cedell.

För det första vill jag belysa en del uppenbara brister i Evas insändare.

För det andra vill jag understryka vikten av att inte aktivera Evas uppmaning.

Och till sist vill jag föreslå en eventuell balanserad lösning.

För det första, bussfiler ökar kollektivtrafikens framkomlighet vid behov.

Forskning visar att ju mer insatser som förverkligas för bilen desto mer trafik generar detta i längden och skapar en stark ohållbar utveckling.

Eva besöker Växjö två gånger i veckan men använder beklagligt av argumentet att hon aldrig ser någon buss.

Påståenden läggs fram om att det skapar kaos för andra bilister men framför inga konkreta exempel på vad för kaos? Sker det missförstånd i trafiken? Är det jobbigare att ta bilen?

För det andra, så är det tyvärr så att Eva inte behöver stå ut med vad en ökad trafik i Växjö skulle innebära i form av bullernivåer som skapar långvarig stress för barn och äldre, men också de luftföroreningar som forskning visar är ett av världens största problem i hälsoperspektiv vi får utså ifall Evas förslag går igenom.

I en större analyslins kommer det att skapa dåliga förutsättningar för Växjö att fortsätta profilera sig som Europas grönaste stad, som varit en stark drivande punkt för Växjös framgångar de senaste tio åren.

Till sist vill jag dock respektera och lyfta fram de lösningar i Evas insändare som ändå möjligen kan vara ett alternativ. Gör en analys och se över vilka tider det möjligen skulle vara aktuellt att dela på trafiken med bussar och bilar, alltså att bilar får köra i bussfiler under vissa delar av dygnet. Det måste dock ligga i fokus att effektivisera så att bussarnas framkomlighet prioriteras. Detta är om det nu verkligen är sådant stort problem som Eva påstår.

Martin Cedell