Dåligt underbyggda förslag från M och KD

Replik Artikeln publicerades

Självklart ska vi ha nolltolerans mot narkotika i kommunens skolor. Vänsterpartiet i Växjö är överens med debattörerna om att tryggheten för våra barn och unga i skolan är central.

Elisabet Flennemo (V) skriver att det är viktigt att hålla sig till korrekt fakta i debatten om narkotika i Växjös skolor.
Foto: Helena Landstedt/TT
Elisabet Flennemo (V) skriver att det är viktigt att hålla sig till korrekt fakta i debatten om narkotika i Växjös skolor.

I Anna Tenjes (M) och Jon Malmqvists (KD) debattartikel i Smålandsposten den 30 april finns dock en del sakfel samt dåligt underbyggda förslag till åtgärder. Tenje och Malmqvist hänvisar till ”höstens drogprover i kommunens gymnasieskolor vittnar om en dramatisk ökning av användande av droger som cannabis, amfetamin och kokain”. Det är ett felaktigt påstående eftersom det ännu inte har genomförts några mätningar av narkotika i avloppsvattnet på någon av gymnasieskolorna i kommunen. Däremot planeras det för tre mätningar på gymnasieskolorna under 2018. De mätningar för att spåra narkotika i avloppsvattnet som tidigare har gjorts i Växjö har genomförts på Sundet där antalet anslutna användare är drygt 67 000 invånare – alltså en total bild av förekomsten i hela Växjö tätort.

Sedan 2014 har sådana mätningar av Sundets avloppsvatten genomförts vid elva tillfällen – den senaste i slutet av oktober 2017. Det har skett en kraftig ökning av framför allt cannabis under dessa år så det finns all anledning att ta denna ökning på allvar, men vi har i nuläget ingen kunskap om hur stor förekomsten av narkotika i avloppsvattnet från gymnasieskolorna är.

Ett av de förslag man föreslår är att införa drogtester i skolan. Det är enkelt att föreslå en sådan åtgärd utan att noggrant utveckla vad detta innebär. Skolinspektionen har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om drogtester i skolan och avråder från det. Det har blivit prövat av JO som menar att drogtester kan genomföras men alltid på frivillig basis. Ett drogtest kan vara en pusselbit i arbetet för att få en narkotikafri skola. För att nå målet behövs ett långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete i skolan, arbetet ska vila på en väl genomarbetad policy och därtill en konkret och genomförbar handlingsplan.

Anna Tenje och Jon Malmqvist lyfter fram de integrerade mottagningarna och Navet som viktiga aktörer. De integrerade mottagningarna, en samverkan mellan länets kommuner och Region Kronoberg, kommer säkerligen att bli det – när de väl har startat sina verksamheter. Mottagningarna i Ljungby och Växjö invigs den 14 september 2018. Deras uppdrag är dock initialt behandlande – inte förebyggande och uppsökande.

Navet finns inte längre i sin ursprungliga form utan verksamheten har breddats och uppdraget kring alkohol och narkotika har integrerats i en ny mottagning – Primärvårdens hälsoenhet. Man har fortfarande ett narkotikauppdrag med ett preventivt och hälsofrämjande fokus. Skol- och föräldrauppdraget kvarstår med möjlighet att drogtesta som en del i ett systematiskt arbete. Här krävs föräldramedverkan och utgångspunkten är oro och misstanke om att den unge använder narkotika.

Vänsterpartiet menar att en utbyggd generell välfärd och en ekonomisk politik för jämlikhet är bland det viktigaste för att motverka missbruk och beroende. Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt. Vi anser dock inte att det ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika. Kriminaliseringen minskar inte missbruket. Vi tycker att det är viktigare att få bort langningen än att jaga enskilda med missbruksproblem.

Elisabet Flennemo (V)