Det behövs politiker som tror på Sverige

Debatt Artikeln publicerades

Den regering som tillträder efter höstens val ska föra Sverige in i 2020-talet. Det är dags för våra folkvalda att hissa segel och berätta att vi bor i ett fantastiskt land med massor av möjligheter, skriver TCO.

TCO ser tre områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer. Ena punkten är ett mer hållbart arbetsliv genom satsningar på arbetsmiljö, trygghet och jämställdhet.
Foto: Pontus Lundahl/TT
TCO ser tre områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer. Ena punkten är ett mer hållbart arbetsliv genom satsningar på arbetsmiljö, trygghet och jämställdhet.

Valet är över och Sverige står inför nya politiska utmaningar. Tonen i valrörelsen har varit ovanligt hätsk och anklagelser om både det ena och det andra har cirkulerat i sociala medier.

Nu har vi valt en ny riksdag bestående av 349 folkvalda representanter för hela vårt land. Representanter inte bara för de som bor här, utan även för demokratin och framtidstron. Det är dags för dem att axla den manteln och börja bygga upp framtidstron som har lyst med sin frånvaro i den senaste valrörelsen.

Vi bor i ett av världens bästa länder, med en ekonomi som går bra och en arbetslöshet som är rekordlåg. Vi har alla möjligheter att ta oss an de utmaningar som finns i vårt land. Vi borde ha ett land fullt av stolthet och tillförsikt.

Populismen frodas när oron äter sig in folks hjärtan. TCO:s tankesmedja, Futurion konstaterar att det framför allt är människors oro för vad som händer på arbetsmarknaden som förklarar den växande populismen. Det handlar inte om att Sverige har blivit mer främlingsfientligt. Vi har underskattat ekonomins och jobbens betydelse och överskattat andra faktorer, främst invandringen. Därför har också populisterna bemötts på helt fel sätt. Ett land som alltid siktar framåt ser ingen populism.

Den regering som tillträder efter höstens val ska föra Sverige in i 2020-talet. Det är dags för våra folkvalda att hissa segel och berätta att vi bor i ett fantastiskt land med massor av möjligheter.

Många av de beslut vi fattar de närmaste åren kommer att ha konsekvenser långt in i andra halvan av seklet, och då krävs utveckling och framtidstro. Hur tar vi bäst tillvara ny teknik och vetenskapliga framsteg? Vilken typ av utbildning krävs för morgondagens arbetsliv och samhälle? Hur ska klimatomställningen genomföras? Hur ska våra relationer till omvärlden se ut när den globala ekonomin förändras? Det finns många viktiga framtidsfrågor som kräver svar.

När vi har frågat våra medlemmar vad som var avgörande för deras val av parti kom "att partiet har en politik för att utveckla Sverige positivt" på första plats, följt av "att partiet har bäst politik för att ge alla människor möjligheter att lyckas". Det är dags för våra nya folkvalda att rätta sig efter det. Sluta lyft upp alla problem och börja prata möjligheter. Ta ansvar för att vi får en regering som ges möjlighet att styra Sverige på ett bra sätt. Samarbeta för Sveriges bästa.

Vi inom TCO vill bidra till en politisk debatt som fokuserar på hur vi stärker svensk utvecklingsförmåga, konkurrenskraft och välfärd. Inom vårt intresseområde så ser vi tre områden där Sverige redan under nästa mandatperiod måste genomföra betydande reformer:

• Stärkt kompetensförsörjning med bättre möjligheter till utbildning genom hela livet. Arbetsmarknaden förändras och vi måste ges möjlighet att förändras med den.

• Ett mer hållbart arbetsliv genom satsningar på arbetsmiljö, trygghet och jämställdhet. Ska vi jobba längre, så ska vi också ha det bra på arbetsplatsen.

• En bred skattereform.

I TCO räds vi inte framtiden - vi vill däremot påverka den. Det är dags att prata om hur Sverige ska se ut i morgon. Vi vill föra den dialogen mer er.

Styrelsen för TCO Kronoberg, Else-Marie Banner, ordförande TCO Kronoberg/Vision Region Kronoberg, Erika Evertsson, Lärarförbundet, Karin Simonson-Alm, Vårdförbundet, Per-Åke Norrby, Unionen, Joachim Danielsson, ST inom Kriminalvården